Poniższy film przynosi pierwsze wskazówki
i zapowiada co będzie się działo dalej!

UWAGA! Upewnij się, że w programie 7MT dokonałeś(aś) od razu upgrade do abonamentu resellerskiego.
Jeśłi czynność ta nie została wykonana linki partnerskie NIE BĘDĄ aktywne!